Partij kerstspullen. Buiten verlichting verlichte huisjes