Nederlandsemarktplaats: Online markt & advertentie site van Nederland


 • Advertentie plaatsen

 •  

  MCPA tegen onkruid in uw gras/weide/gazon/ roundup

  MCPA tegen onkruid in uw gras/weide/gazon/ roundup


  Advertentie Prijs
  Advertentie Geplaatst op
  29 Jul. 2015
  Conditie
  Gebruikt

   

   
  5708 keer  Bekeken

   

  Beschrijving

  De beste kwaliteit MCPA (puur/onverdund) in 10 liter vat.
  Kleinere hoeveelheden ook mogelijk:

  1,5 liter voor 35,00 euro
  5 liter vat voor  95 euro
  prijs voor 10 liter: op aanvraag.

  verzendkosten 6,95 euro.  MCPA is een groeistofachtig bladherbicide met systemische werking. Het middel werkt tegen
  éénjarige en overblijvende tweezaadlobbige onkruiden. Grassen worden niet gedood. De onkruiden kunnen
  zowel in een jong als in een oud stadium worden bestreden. De onkruiden dienen voldoende blad te hebben
  gevormd. Het middel werkt het beste bij groeizaam weer, het dient niet te worden toegepast bij felle
  zonneschijn. Tijdens de toepassing van het middel en enkele uren daarna dient het droog te zijn. Bij de
  toepassing van het middel dienen het gewas en de onkruiden droog te zijn. Het middel kan schade doen aan
  veel gewassen, de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te geschieden. Zeer gevoelige gewassen zijn
  bijvoorbeeld bieten in een jong stadium en witlof tevens in een laat stadium in de zomer en de herfst. Het
  middel dient met een grove druppel en bij lage druk te worden verspoten.

  Gebruiksaanwijzing

  In deze gebruiksaanwijzing worden alleen die toepassingen genoemd die voor professioneel gebruik belangrijk
  zijn. Toegepast met een rugspuit en met 10L spuitoplossing kan gemiddeld 100 m² worden bespoten.

  WEILAND (waarin geen vee aanwezig is.)

  - Tegen akkerdistel, 20-30 ml per 10L water, toepassen tijdens bloemknopstadium of in de naweide, mits
  voldoende blad aanwezig is;
  - Tegen boterbloem, 20 ml per 10L water, toepassen bij het begin van de bloei ( eind april- half mei) of in de
  nazomer (september), mits voldoende blad aanwezig is;
  - Tegen paardenbloem, 20-30 ml per 10L water, vóór de bloei in het voorjaar, of in de nazomer, mits voldoende
  blad aanwezig is;
  - Tegen paardenstaarten (heermoes en lidrus), 10 ml per 10L water, toepassen enige malen per seizoen vanaf
  half april met tussenruimten van 3 á 4 weken (dit enkele jaren achtereen volhouden);
  - Tegen russen, 40 ml per 10L water, toepassen eind mei, als de bladeren 25cm lang zijn; 3 weken na
  toepassing bladeren afmaaien;
  - Tegen kraailook, 40 ml per 10L water, toepassen eind april- begin mei, als de bladeren 25 cm lang zijn;
  - Tegen kruiskruid (waterkruiskruid en Jacobskruiskruid), 40 ml per 10L water, toepassen eind juli -begin
  augustus. Herhaling is in het volgende jaar meestal noodzakelijk.
  Na toepassing in weiland hierin tenminste één week geen vee toelaten, teneinde het middel voldoende
  gelegenheid te geven goed in de onkruiden door te dringen.

  WEGBERMEN
  Dosering: 20-30 ml per 10L water
  Slechts bij uitzondering gebruiken en dan nog uitsluitend pleksgewijs, wanneer akkerdistels overlast
  veroorzaken.
  AKKERRANDEN EN RANDEN VAN WEILANDEN
  Dosering: 20-30 ml per 10L water
  Ter bestrijding van akkerdistel en andere onkruiden.
  Voorkom overwaaien van de spuitvloeistof naar gevoelige gewassen.
  PERMANENT ONBETEELDE TERREINEN
  Ter bestrijding van akkerdistel en andere onkruiden.
  Dosering: 40-60 ml per 10L water, zonodig in combinatie met andere onkruidbestrijdingsmiddelen toepassen.
  ONDER APPEL- EN PERENBOMEN EN ONDER WINDSCHERMEN
  Dosering: 20-40 ml per 10L water
  Ter voorkoming van beschadiging verdient het aanbeveling het middel met een grove druppel en met
  gebruikmaking van een afschermkap te verspuiten. Uitsluitend na de bloei van de bomen spuiten. Niet bij
  appels en peren toepassen welke korter dan 2 jaar ter plaatste staan.
  N.B. men dient er rekening mee te houden, dat peren in het algemeen gevoeliger voor dit middel zijn dan
  appels, zoals onder meer op lössgronden is gebleken.
  BESSEN (RODE, ZWARTE EN KRUISBESSEN)
  Dosering: 20ml per 10L water. Toepassen ter bestrijding van windesoorten na de oogst en nadat de
  eindknoppen gesloten zijn. Zwarte bessen en kruisbessen zijn gevoeliger voor MCPA dan rode bessen.
  IN HOUTIGE GEWASSEN, IN PARKEN EN PLANTSOENEN
  Dosering: 25 ml per 10L water.
  Voor pleksgewijze bestrijding van windesoorten in een opgaande begroeiing. Voorzichtig toepassen met behulp
  van een afschermkap voordat de ranken van de winde de stammen en/of takken hebben bereikt.
  OP TALUDS VAN WATERGANGEN EN OP DROGE SLOOTBODEMS
  Dosering: 30ml per 10L water.
  Uitsluitend pleksgewijs toepassen. Voor bestrijding van hinderlijke akkeronkruiden zoals akkerdistel,
  akkermelkdistel en dergelijke op taluds en droge slootbodems.
  Niet overdoseren en geen gieter gebruiken om schade aan het gras, groeiremming en tijdelijke
  geelverkleuring, te voorkomen.

  ATTENTIE

  Voor een goede opname van het middel een week voor en na de toepassing het gazon/grasland niet maaien.
  s Avonds toepassen bij droog, groeizaam en windstil weer. Spuit met een grove spuitdruppel en voorkom
  overwaaien naar planten die niet bestreden moeten worden. Het gemaaide gras de eerste drie maaibeurten na
  de bespuiting niet op de composthoop gooien en niet vervoederen (zie ook de veiligheidstermijn). Niet
  toepassen op jonge, pas ingezaaide gazons, sportvelden of weilanden.

  WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIRFT

  toegestaan is uitsluitend het gebruik als:
  1. Onkruidbestrijdingsmiddel:
  - in de teelt van granen, aardappelen, vlas, graszaad, asperges en gladiolen;
  - in weiland waarin geen vee aanwezig is; alsmede in grasgroenbemesters
  - in gazons en sportvelden;
  - in wegbermen, tegen akkerdistel, mits pleksgewijs toegepast;
  - op tijdelijk onbeteeld land, op akkerranden en randen van weilanden;
  - op permanent onbeteelde terreinen;
  - in de fruitteelt onder appel- en perenbomen, onder windschermen, alsmede in de teelt van bessen;
  - in houtige gewassen in parken en plantsoenen tegen windesoorten;
  - in de teelt van griend en riet;
  -op taluds van watergangen en op droge slootbodems, mits pleksgewijs toegepast.
  2. middel ter bestrijding van doorwas in aardappelen.
  Dit middel niet gebruiken tussen 1 september en 1 maart.
  Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst de productinformatie.

   

   
  Gegevens adverteerder
 • « Vorige AdvertentieVolgende Advertentie »

 •  

  Gegevens adverteerder
  De adverteerder uit de regio Enschede, Overijssel is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanbiedingin: MCPA tegen onkruid in uw gras/weide/gazon/ roundup van rubiek tuinartikelen > Tuinmest in nederlandsemarktplaats. U kunt hier allerlei tuinartikelen > Tuinmest artikelen vinden en/of uw artikelen gratis adverteren.  Nederlandsemarktplaats: Online markt & advertentie site van NederlandNu plaats gratis uw advertentie